Tanques - Fusta peral - 8cm + 12cm. Total: 20.00 cm


Unitat de venda: 1 unitat
Preu:  20,00 €
IVA inclòs